Polnisch
Deutsch

Person

Mec. Duszyński studiował po maturze prawo na uczelni Ruhruniversität Bochum.

Następnie kontynuował naukę prawa jako referendarz przy Sądzie Rejonowym w Bochum, którą skończył drugim egzaminem państwowym.

Mec. Duszyński od roku 1999 pracuje samodzielnie we własnej kancelarii adwokackiej